Velkommen ...

 ... til Øster Alling Forsamlingshus. 
Forsamlingshuset er scenen for mange private og offentlige arrangementer i løbet af året. Få flere oplysninger på siderne om Faciliteter og Priser.
 
 
 
Kalender - til højre på denne side er en kalender, som viser begivenheder og aktiviteter i Øster- og Vester Alling.  
OBS - ØA Idrætsforening har mange aktiviteter hver uge:
Flere gymnastik/yoga/motions aktiviteter finder sted i forsamlingshuset. Du kan se ØAIs begivenheder på kalenderen på denne side og vores Kalender side. Men du kan læse detaljer om ØAIs aktiviteter på http://www.oaif.dk/.
 
Vores kontakt info:
Øster Alling Forsamlingshus/Borgerforening
Hovedgaden 34, Øster Alling
8963 Auning
Tlf. 21 39 12 38
Udlejning: Mette Nielsen mhauberg1961@outlook.dk
Bestyrelsesformand: Joel Southern southern.joel@gmail.com
 
Øster Alling Borgerforening og Forsamlingshus’ persondatapolitik
Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Joel Southern (bestyrelsesformand og webmaster) er den dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget af dig.
Du finder vores kontaktoplysninger nederfor:
Øster Alling Borgerforening og Forsamlingshus
Hovedgaden 34, Øster Alling
8963 Auning
CVR nr.: 18742241
Tlf.: 21 39 12 38
E-mail: southern.joel@gmail.com
Vi behandler oplysninger om navn, adresse og telefon nr. og e-mailadresse for dig som medlem og/eller lejer. Vi indsamler kun oplysninger som er givet af dig selv.
Vi foretager registrering af dine almindelige personoplysninger med det formål at kunne registrere dig som medlem og/eller som lejer af forsamlingshuset med udfærdigelse af lejekontrakt.
For kunne leverede den ønskede service eller ydelse på bedste måde har vi behov for at kende dit navn og postadresse samt telefonnummer.
Vi ønsker at opbevare dine persondata så længe som vi i forhold til lovgivningen skal arkivere forretningsmæssige dokumenter og bilag (lejekontrakt og faktura).
Foreningens bestyrelse har adgang til oplysningerne. Foreningen videregiver/sælger ikke oplysningerne til tredjemand. Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret ligesom vi ikke sender/transmitterer oplysningerne krypteret.
Vi anser ikke de registrerede data som personfølsomme og du har ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig. Du har til enhver ret til at gøre indsigelser mod registreringen. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed bedes rettet til os på vores e-mail adresse.
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
 

NYT:

KOMMENDE ARRANGEMENTER


*********
Hermed deles vores årsbrev. Jeres årlige bidrag til forsamlingshuset er vigtigere end nogensinde. På forhånd tak for jeres støtte.
 
 
Øster Alling Forsamlingshus og Borgerforening
Årsbrev 2021

Først og fremmest ønsker vi alle et godt og lykkebringende nytår. Vi håber, at vi i 2021 vil være i stand til at overvinde udfordringerne, som Covid-19 har skabt og vende tilbage til en mere normal situation mht. begivenheder og aktiviteter.
Vi vil også benytte lejligheden til at takke alle der bidrog til, at vi kunne fastholde traditionen med et juletræ i byen i hele december måned:

- Dan Bang, Anna Grete og Keld Christensen, Mette Nielsen, Helle og Bo Appelby og Agnete Brask Brandt for deres indsatser med juletræet.
- Pia og Niels Berthelsen for lån af strøm til træet.

Covid-19 og arrangementer i 2020:

På grund af situationen med coronavirusen/Covid-19 og regeringens retningslinjer for at begrænse smitten var 2020 et vanskeligt år for forsamlingshusets og borgerforeningens sædvanlige begivenheder og aktiviteter. Forskellige arrangementer og aktiviteter blev aflyst, og det pressede vores økonomi alvorligt. Heldigvis modtog forsamlingshuset kompensation fra Norddjurs Kommune i december, og for det siger vi 20.000 tak til Lars Sørensen og andre medlemmer af kommunalbestyrelsen.

På trods af problemerne med Covid-19 var vi alligevel i stand til at afholde nogle gode arrangementer, som bragte byens og områdets beboere sammen:

Genforeningens 100-års jubilæum - Den 15. juni fejrede vi Danmarks genforening med Sønderjylland i 1920 med en ceremoni ved byens nyrensede og nyopmalede genforeningssten. Og bagefter nød vi et mini-sønderjysk kaffebord ved ØAIFs klubhus. Mange tak igen til alle, der hjalp med indsatsen: Ellen Byriel, stenkonservator Mette Westergaard Nielsen, Hans Erik Elley, Karl Markmann og vores bestyrelsesmedlemmer Janos Ferenczi, Helle Vang Appelby, Agnete Brask Brandt og Anna Grete Christensen.

Loppemarked – Denne ”bydækkende” begivenhed fandt sted i august med et godt antal sælgere – herunder på Hyggehjørnet. (Vi håber, at vi kan gøre det igen i år!)
Morten DD foredrag – Den kendte biolog og naturformidler Morten DD Hansen kom og holdt et underholdende foredrag i forsamlingshuset i oktober.

”Livestream” foredrag fra Aarhus Universitet – Tre foredrag om naturvidenskabelige emner blev præsenteret i klubhuset i november. Vi planlægger at præsentere flere i de kommende måneder.

Initiativer i 2020 – og udsigterne for i år

Norddjurs Kommunes vådområdeprojekt i ådalen har åbnet op for nye rekreative muligheder, og vi håber på sigt at udvide disse. I den forbindelse undersøger vi lige nu via et særligt ”klyngeudvalg” mulighederne for at skabe et stisystem, som kunne forbinde ØA, Vester Alling og Liltved. Indsatsen understøttes af et tilskud på 50.000 kr. bevilget af kommunen. Formålet er at styrke båndene mellem byerne.

I mellemtiden er AquaDjurs også fremkommet med et forslag om at skabe en sø ved Ådalsvej lige nord for det gamle mejeri. For AquaDjurs vil det tjene som regnvandsbassin, men for beboerne ville det åbne op for endnu flere rekreative muligheder - et sted, hvor man kan gå en tur, og sidde og slappe af og nyde udsigten ud til ådalen. Vi ser frem til mere info fra AquaDjurs om, hvordan vi kan samarbejde om dette fremadrettet.

I 2020 havde vi løbende dialog med kommunen om mulige løsninger til at sænke hastigheden langs vejene indenfor ØAs grænser, og vi håber at kunne dele nogle anbefalinger med jer senere i år.

Sidste forår plantede vi nogle kirsebærtræer og bærbuske på Hyggehjørnet, og i år håber vi at finde flere måder, hvorpå vi kan forskønne pladsen.

Så på trods af Covid-19 er der i det forløbne år sket mange gode ting – og det vil naturligvis fortsætte.

Med vaccinationer mod Covid-19 nu undervejs håber vi, at vi vil være i stand til at vende tilbage til et mere normalt tilbud af begivenheder og aktiviteter i løbet af året – dvs. fester, konfirmationer og særlige arrangementer som fællesspisninger og koncerter. Lad os krydse fingre for det.

Det årlige bidrag

For at sikre en fornuftig økonomi i driften af forsamlingshuset håber vi igen på jeres støtte som medlem. Medlemsbidraget er 350 kr. pr. husstand og 175 kr. for enlige. Som medlem kan du gratis låne borde og stole og der ydes også 500 kr. i rabat på leje af forsamlingshuset.

Medlemsbidraget kan indbetales på foreningens konto i Sparekassen Kronjylland:
Reg. nr.: 9324 – konto nr.: 0001649140 eller på Forsamlingshusets ”MobilePay” nr.: 13707
Skriv venligt navn på indbetalingen. Sidste frist er søndag d. 28. februar.

For nyligt har nogle beboere via Øster Allings Facebook-side foreslået en idé om særlige bidrag til at støtte forsamlingshusets drift og vedligeholdelse. Hvis der er nogen, der ønsker at gøre det, så siger vi på forhånd mange tak. Kontakt venligst vores kasserer Agnete Brask Brandt, hvis du kunne tænke dig at yde et ekstraordinært bidrag.

Generalforsamling 2021

På grund af situationen med Covid-19-pandemien ved vi endnu ikke om, hvornår vi kan afholde vores generalforsamling 2021. Det vil vi gøre, når regeringens retningslinjer tillader det og når vi sikkert kan afholde mødet. Hold øje med en meddelelse herom via Øster Allings og forsamlingshusets Facebook-sider, vores hjemmeside og Bymail.
Bestyrelsen har igen i år brug for nye kræfter. Så når vi kan afholde generalforsamlingen, så mød op og meld dig gerne til bestyrelsen og deltag i drøftelser og planlægning og aktiviteter, så byen bliver ved med at være et attraktivt sted at bo. Hvis du er ny i området, så er det en god måde at møde dine naboer og lære byen bedre at kende. Det er vigtigt, at vi kan fortsætte med en fuldtallig bestyrelse, hvis Borgerforeningen og Forsamlingshuset skal trives i fremtiden.

Mvh,
Bestyrelsen

Kommende begivenheder/aktiviteter i Øster- og Vester Alling (se også info til venstre om ØA Idrætsforenings aktiviteter hver uge)

Tirsdag d. 13. april 2021
Ugentlig gentagelse
ØA krolfbane

Lørdag d. 17. april 2021
Ugentlig gentagelse
ØAI krolfbane

Søndag d. 18. april 2021
ØA Kirke
m/ præst Lise Edelberg

Mandag d. 19. april 2021
Sidste års udflugt blev aflyste pga. coronavirus-situationen, men menighedsrådene prøver igen mandag d. 3. maj.
Turen går til Handrup og Dråby kirker, hvor deltagerne begge steder vil få en rundvisning. Turen slutter af med kaffebord et sted i Ebeltoft.
Pris i alt: 80 kr. (Betaling: kontant i bussen på selve dagn)
Afgang fra:
Auning Sognehus kl. 17.45
Fausing Forsamlingshus kl. 17.55
VA Forsamlingshus kl. 18.05
ØA Kirke kl. 18.15
Tilmelding seneste d. 19. april til Lisa Boye Knudsen på tlf. 86 48 13 12 eller på LBK@KM.DK.
Alle er meget velkomne til denne udflugt.
Menighedsrådene i Fausing, Auning, Øster Alling og Vester Alling

Tirsdag d. 20. april 2021
Ugentlig gentagelse
ØA krolfbane

Tirsdag d. 20. april 2021
ØA Klubhus
Emne: Smagen af øl
af brygmestre Zoran Gojkovic og Erik Lund

Deltagelse kræver tilmelding og koster 30 kr. per person (for at dække omkostning af ølprøverne).
Mødetid: ikke senere end kl. 18.45 - arrangementet gennemføres i overensstemmelse med Covid-19 retningslinjer
Spørgsmål og tilmelding til dette foredrag: kontakt Helle Vang Appelby på hvappelby@me.com.
Præsenteres af ØA Borgerforening i samarbejde med Aarhus Universitet og ØAIF

Lørdag d. 24. april 2021
Ugentlig gentagelse
ØAI krolfbane

Søndag d. 25. april 2021
VA Kirke
m/ præst Lise Edelberg

Tirsdag d. 27. april 2021
Ugentlig gentagelse
ØA krolfbane

Fredag d. 30. april 2021
ØA Kirke
m/ præst Gustav Eyermann

Lørdag d. 1. maj 2021
Ugentlig gentagelse
ØAI krolfbane

Mandag d. 3. maj 2021
afgangspunkter ovenpå og Handrup, Dråby og Ebeltoft
Udflugten blev aflyste sidste år pga. coronavirus-situationen, men menighedsrådene prøver igen.
Turen går til Handrup og Dråby kirker, hvor deltagerne begge steder vil få en rundvisning. Turen slutter af med kaffebord et sted i Ebeltoft.
Pris i alt: 80 kr. (Betaling: kontant i bussen på selve dagn)
Afgang fra:
Auning Sognehus kl. 17.45
Fausing Forsamlingshus kl. 17.55
VA Forsamlingshus kl. 18.05
ØA Kirke kl. 18.15
Tilmelding seneste d. 19. april til Lisa Boye Knudsen på tlf. 86 48 13 12 eller på LBK@KM.DK.
Alle er meget velkomne til denne udflugt.
Menighedsrådene i Fausing, Auning, Øster Alling og Vester Alling

Tirsdag d. 4. maj 2021
Ugentlig gentagelse
ØA krolfbane

Lørdag d. 8. maj 2021
Ugentlig gentagelse
ØAI krolfbane

Søndag d. 9. maj 2021
VA Kirke
m/ præst Lise Edelberg

Tirsdag d. 11. maj 2021
Ugentlig gentagelse
ØA krolfbane

Lørdag d. 15. maj 2021
Ugentlig gentagelse
ØAI krolfbane

Søndag d. 16. maj 2021
ØA Kirke
m/ præst Charlotte Bjarning Johansen

Tirsdag d. 18. maj 2021
Ugentlig gentagelse
ØA krolfbane

Lørdag d. 22. maj 2021
Ugentlig gentagelse
ØAI krolfbane
Øster Alling Forsamlingshus & Borgerforening | Hovedgaden 34, Øster Alling, 8963 Auning  | Tlf.: 21 39 12 38